Unde se duc toate stelele care cad?

Unde se duc toate stelele care cad?

Where do the falling stars go ?

For English translation scroll done ✨

Dacă azi e doar o ușă deschisă🚪🚪 spre ieri și toate amintirile mai există încă suspendate între tu cel de atunci și tu cel de acum, tot ce poți face e să mergi înainte.  Poți să le păstrezi în cutia prăfuită numită timp 🕰 și să le deschizi în unele zile ca să îți amintești. Pe unele le-ai iubit cu toată ființa ta, pe altele nu ai avut cum să le înțelegi- erau prea diferite, prea de neatins. Pe cerul tău de altădată se prefigurau atâtea stele, ✨✨✨fiecare cu personalitatea ei aparte, unele mai reci, altele mai vesele sau pline de viață, altele atât de călduroase și luminoase. Stele mai îndepărtate sau mai apropiate sau dimpotrivă mai nebunatice s-au așezat comfortabil. Ele toate au locuit la tine pe cer și la tine în suflet sau dacă nu – măcar la tine în gând. Au stat cu chirie acolo până într-o zi în care au decis să se mute.

🌠🌠🌠Stelele care cad nu dispar, ele doar se duc spre un alt cer și drumul pe care erau s-a închis dar nu pentru totdeauna. Se spune că pentru fiecare stea căzătoare primim câte o dorință îndeplinită. Mai mult de atât locul rămas vacant 🌠🌠🌠va fi ocupat cu certitudine într-o zi de o altă stea care va alege să fie nemuritoare pe cerul nostru. Chiar și așa, eu cred sincer că toate stelele căzătoare au fost cândva în orizontul nostru interior ca să știi ce ai știut, ca să faci ce ai făcut ca să fii mai mult din ce ești acum. Mai întreg, mai strălucitor și mai puternic.

Unde se duc stelele care cad? 🌠🌠🌠De ce să îți pui atâtea întrebări? Se vor duce toate pe un alt cer și vor străluci cum au strălucit și pe cerul tău. Cine sunt stelele? 🌉🌃🌃Stelele sunt toți acei oameni care au staționat cândva în viața ta, pe care i-ai întâlnit întâmplător de-a lungul vieții, prieteni dragi sau oameni pe care nu-i puteai suferi. Toți acei oameni pe care nu ai putut să-i înțelegi și nu te-au înțeles, cu care nu ai reușit să stabilești o conexiune. Ei toți au ocupat un loc ca noi să învățăm ceva. Drumurile s-au oprit brusc, dar hei tu și eu suntem tot aici. Și azi va fi o altă nouă zi și vom avea alte stele reflectate ✨✨✨pe bolta noastră interioară pentru că există viață după stelele care cad– una plină de dorințe îndeplinite.

Pe curând!

Marina

🚪🚪✨🌠🌠🌠💛💛💛💛🤗🤗🤗🌉🌃🌃

English version

If today it’s only an open door 🚪🚪towards yesterday and all the memories are still suspended between the you from then and the you from now, you have one option left. All you can do is moving on. You can keep all your memories in the dusty box called time 🕰🕰 and open it sometimes to remember. Some of them you loved with your whole being, some of them you didn’t understand- they were too different, too untouchable. On your sky, so many stars✨✨✨ were prefigured, each with its own distinct personality, some of them were cold, others were more happy or lively, others so warm and bright. More distant or closer or more playful, the stars sat comfortably. They all lived on your sky and in your heart or if not, at least in your mind. They rented your sky until the day they decided to move.

🌠🌠🌠The falling stars do not disappear, they just go another sky and their road closed behind them, but not forever. It is said that for every falling star we get a wish accomplished. More than that, the vacant place will surely be occupied by another star one day who will choose to be immortal on our sky. 🌠🌠🌠Even so, I am a firm believer that all the falling stars were passing close to our internal horizon with a reason. This way you are going to know what you knew, you are going to do what you did, to be more of what you are now. Brighter, stronger and thoroughly.

Where do the falling stars go? 🌠🌠🌠Why putting so many question? They will go on another sky and they will shine in the same way they have on yours. Who are the stars? 🌉🌃🌃Well, the stars are all the people that were passing at some point in your life, randomly met throughout the life, dear friends or people that you could not stand. All these people that you could not understand and they didn’t understand you back, with whom you never succeed to establish a connexion. They have occupied a place in order for you to learn something. All the roads stopped suddenly, but hey….you and I, we are still here. And today it will be another new day and we will have soon other stars reflected ✨✨✨on our inner sky. One thing is sure: there is life after the falling stars-one full of accomplished wishes.

See you soon!

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu