Nu e niciodată prea târziu să credem în dragoste

Despre Dragoste

Pentru că nu e prea târziu să credem în ea

For English, scroll down!

lOVE story

 Atunci când nu o categorisim în reguli, așteptări, preconcepții se poate dovedi vindecătoare. O întâlnim într-un moment în care ni se taie respirația, timpul se oprește tacit într-o complicitate cu două inimi ce bat, două priviri care se sorb una pe alta, se caută și se găsesc în prezent. Două suflete legănându-se pe aceeași muzică, oferindu-și libertatea de a fi imperfecți, stângaci, de-a dreptul enervanți uneori.

Atunci când un el și o ea se regăsesc, lăsând impresia că se cunosc mai de demult. El o ia pe ea în brațe deși părul i s-a ciufulit, obrajii s-au aprins de la plâns și tremură din tot trupul ei. El, cel care îi vorbește despre fenomene fizice și termeni tehnici, despre care ea nu pricepe o boabă uneori….totuși îl va asculta cu entuziasm și voioșie zâmbind la vederea determinării lui înflăcărate. Se vor acoperi cu săruturi prelungi și se vor trezi cu mâinile lor una în cealaltă. Pentru că nu e prea târziu să credem în dragoste.

iubirea in cuplu
iubirea in cuplu

El, cel care o învârte prin casă cu toată dragostea de care e în stare făcând-o să se simtă un pescăruș care cutreieră cerul la apus. El, cel tăcut adeseori dintre ei doi, o alintă cu ochi blajini atunci când ea se așteaptă mai puțin. Și brusc ea știe că asta e dragostea, cea care nu îi cere nimic și o lasă să fie. Nu are legătură cu replicile siropoase din filme, nici cu finalurile fericite, nici cu perfecțiunea vândută la orice colț de stradă. Își vor da unul altuia încrederea. Pentru că nu e niciodată prea târziu să credem în dragoste.

O ploaie de vară este dragostea, vine când te aștepți mai puțin și nu ține mult. Uneori vine senină și ne învață să dansăm deși nu știm pașii. O improvizație care se transformă cu puțin noroc în dans, în care DOI, după multe bătături ale degetelor și repetat îndelung, prind un moment de satisfacție supremă că au reușit să se sincronizeze în aceeași coregrafie. Pentru o singură clipă care se prelinge la infinit, dragostea e cel mai frumos lucru care există. Dansul acesta teribil presupune atâta muncă, ascunde defecte și dezvăluie dor, reproșuri, lacrimi, scăpări. Poate însă se merită toate astea atunci când în sfârșit ne ies pașii, când după discuții aprinse, dansul iese cap-coadă și realizezi că are sens. Acest sens este Dragostea. Pentru că niciodată nu e prea târziu să credem ea.

**************English Version  

If we do not categorize the love into rules, expectations, preconceptions it  can prove  itself healing. We meet it at a time when we are out of breath, when time quietly stops in a complicity of two hearts beating, two glances sipping on each other, searching and finding themselves in the present only. Two souls swaying on the same music, giving themselves the freedom to be imperfect, clumsy, annoying at times.

When a he and a she find each other, leaving the impression that they have known each other for a long time. And when he took her in his arms,  her hair is messy, her cheeks lit from the weeping and trembling of her whole body. He, the one who talks to her about physical phenomena and technical terms, that she hardly understands… even though she will listen to him enthusiastically, smiling at his fiery determination. They will cover themselves with prolonged kisses and will shake hands with one another. Because it’s not too late to believe in love.

love in couple
love in couple

He, the one who spins her around the house with all the love he is capable of, makes her feel like a seagull roaming the sky at sunset. He, the quieter of the two of them, caress her with his big kind eyes when she least is expecting. And suddenly she knows that this is the love, the one that asks for nothing and lets her simply be. It has nothing to do with the syrupy replicas in the movies, neither the happy endings, nor the perfection sold on every street corner. They will give each other confidence. Because it’s never too late to believe in love.

A summer rain is the best expression of love, it comes when you expect less and doesn’t last long. Sometimes it comesvery serene and teaches us to dance even though we don’t know the steps. An improvisation that turns with a little luck in the dance, in which TWO become ONE, after many blisters of the finger toes and repeated moves. For a moment of supreme satisfaction that they managed to synchronize each other in the same choreography. For a single moment that extends to infinity, love is the most beautiful thing there is. This terrible dance involves so much work, hides flaws and reveals longings, reproaches, tears, gaps. But maybe all this is worth it when we finally got the whole dance. You realize that it makes sense. This sense is Love. Because it’s never too late to believe in it.

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu