Nu contează!

Nevermind

P.S: Pe același ton fad și inexpresiv, voi lăsa o notă pe care să scrie așa, adresată trecutului: “Nu contează, nu contează ce nu am avut. Adio trecut.”⏱⏱⏱💙💙💙💙🌊🌊🌊🌊✉✉🧬🧬🧬For English, scroll down!

Baby, știi ce se spune despre porțile care se închid? Nu contează, chiar nu înțelegi? O să-mi construiesc o fereastră ca să mă uit spre stele. Să-mi amintească, că și fericirea lucrurilor mărunte se poate achiziționa la kilogram.😓😓😓Adică, ce pot să-mi ia mai mult decât atât? Știam o chestie, aici, pe drumul de care îți zic. Pornisem cu o promisiune. Ei mi-au promis luminița de la capătul tunelului… știi ce-am găsit în schimb? Chiar nu mai contează, tot ce îmi amintesc e că numeam asta destin. Mi-a rămas o inimă înveninată de un gând, “oare chiar nu pot avea încredere în nimeni?”. Baby,  tu știi, poate, cum se pansează rănile atunci când păsările rămân cu aripa frântă.

Nevermind
Nevermind

Să-ți mai povestesc, am învățat să pescuiesc timp. Dacă și așa nu obținem ce vrem, măcar să avem cu ce, nu? I se spune “Torschlusspanic” adică frica de timp. Există și așa ceva…avem denumiri pentru orice.⏱⏱⏱😓😓😓💙💙💙💙🙌🙌🙌 Știi oare cum se numește atunci când ești nostalgic după tot ce ai fi putut avea? Nu contează, baby. Ușa s-a închis. Eu rămân cum mă știi. O să bat până când cineva o să-mi răspundă, “Hei, bine ai venit printre noi. Ce eliberare că ești tot o ciudată!” Pentru că baby, uneori să ai un drum diferit, poate fi dur, să nu te încadrezi într-o cutie, să nu termini tot ce ai de zis în 5 minute sau de scris, cât să încapă pe o coală albă care ți se pune în față, poate fi copleșitor. Dar uite, baby, promit ceva. O să mă uit înapoi cu mândrie. Sunt din tabăra celor care vor reuși.

-“Nu contează, nu contează, vor zice ei. Cu visătorii oricum nu o să faci casă. Nu au ce căuta aici, unde moneda de schimb e eficiența pentru cei din lumea noastră. “

-“Uneori, nu ne înțelegem deși vorbim aceeași limbă și nu ne observăm, deși purtăm aceleași haine!” o să adaug.

P.S: Pe același ton fad și inexpresiv, voi lăsa o notă pe care să scrie așa, adresată trecutului: “Nu contează, nu contează ce nu am avut. O ușă se va deschide în semn de început!”⏱⏱⏱💙💙💙💙🌊🌊🌊🌊✉✉🧬🧬🧬

Pe curând,

Marina

English Version

Baby, do you know what they say about the gates that are closing? Nevermind, do you really understand? I’m gonna build a window to look at the stars. To remind myself that the happiness of small things can  also be purchased per kilogram.😓😓😓💙💙💙💙I mean, what can I do more than that? I had a certainty here, on this way I told you. I had started with a promise. They promised me the light at the end of the tunnel … you know what I found in return? It does not really matter, at all. I remember, I call it destiny. I was left with a thoughtless heart, “how is it possible, that nobody cannot be trusted these days?” Baby, do you know how to heal the wounds of the birds that got the broken wing?

Let me tell you again, I learned to fish for time. If we do not get what we want, at least we have with what, right? It’s called “Torschlusspanic”,⏱⏱⏱😓😓😓 the fear of time, you know? There is something like that … we have names for anything. Do you know what it’s called when you’re nostalgic for everything you could have?💙💙💙💙🌊🌊🌊🌊Nevermind, baby. The door closed. I remain as you know me. I will knock until someone answers, “Hey welcome! What a release that you’re a weird one! “Because baby, sometimes having a different way, can be tough, especially when you do not fit into a box, when you do not managr to finishing everything you have to say in 5 minutes or writing to fit on a white sheet only facing you; it can be overwhelming. But look, baby, I promise something. I’ll look back with pride. I am from the camp of those who have succeeded.

– “It does not matter, it does not matter, they will say. With the dreamers, you will not make a house anyway. They have nothing to look for here, where the currency is the efficiency for those in our world. “

– “Sometimes we do not understand each other even though we speak the same language and we do not notice one another, even though we wear the same clothes!” I will add.

P.S: In the same fade and inexpressive tone, I will leave a note on writing so, addressed to the past: “Nevermind, it does not matter what I did not have. Goodbye to the past. “⏱⏱⏱💙💙💙💙✉✉🧬🧬🧬

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

This Post Has 2 Comments

 1. Emotionant..
  the door is wideeee open!

  1. Draga Ioana,

   Doar să o vedem, baby! Hugs from Serendipity, Ioana!

   Pe curând,
   Marina

Lasă un răspuns

Close Menu