Jurnal de carantină- 3 concluzii

3 concluzii

Jurnal de carantină

For English, scroll down!

Sunt unele zile de stat în casă în care motivația parcă se ascunde. Am căutat-o sub pat…de după un tablou, unde în afară de câțiva loloți de praf nu se găsește nimic altceva. Am căutat-o ca o sălbatică prin dulapuri…ea nicăieri. Parcă o stare de lipsă de chef se instalează, de apatie emoțională în fața atâtor necunoscute. Am ajuns să știu câte flori sunt printate pe cearșaful patului sau cum arată o floare capturată într-o poză din interior, cum arată ochiul meu văzut de aproape sau știu câte frunze au fost vânturate, duse aiurea de vânt sau câte păsări au poposit lângă fereastră. 

Asta îmi amintește de un drum întortocheat la București acu’ ceva timp în urmă când mă lăsam dusă de un metrou fără să știu unde e capătul sau coada…e aproape jenant să nu știi, te simți inoportun și inutil dintr-o dată  în ciuda tuturor talentelor pe care crezi că le ai. E prima oară. Ești pus față în față cu niște alți oameni care poate trec prin ce treci și tu, însă ei spre deosebire de tine pretind că știu. Și asta te face să pari mult prea sensibil. Când, după ceva conflicte interioare te decizi să întrebi – Încotro mergem? Ți se va răspunde sec…scrie pe bilet sau scria pe panoul de pe peron….doar ca tu să realizezi că răspunsul în cazul ăsta ar trăda ignoranța ta…așa că taci și mergi înainte ca un călător de bun-simț. Întrebarea, te roade iar…..”Încotro? Printre dinți te decizi că de data asta vei fi mai specific și întrebi iar un alt cetățean mai e mult pana la Dristor? Și el îți va răspunde “- Mai aveți un pic.”

Nu apuci sa te dezmeticești că și dispare grăbit. Dar nici răspunsul acesta nu te ajută…..ce înseamnă un pic?!…..adică nu mai e mult?! Și cum masori acest nu mai e mult?! Durere de cap,în asta se măsoară și o ceață din care parcă nu mai ieși. Da’ lasă…. ești descurcăreț de fel. Găsești tu o cale să afli. Și întrebi iar…”nu vă supărați câte stații mai am până ies la Dristor?” Și ți se răspunde sec “mai aveți un pic…ce tot întrebați atat…da nu va e rușine….v-a văzut tot metroul. “ 

plictiseala din carantina
plictiseala din carantina, Sursa: Pinterest

Deci tot metroul știe ca eu nu știu dar tot nu se găsește cineva care să știe… asta înseamnă că de fapt nimeni nu știe…nici măcar conductorul cu mustața albă care se află în față…nu știe…nu în condițiile astea.

Așa că exact ca în povestioara mea de mai demult mă lovesc uneori exact de acest încotro fără direcție….și mă întreb încotro după aceste câteva săptămâni de stat în casă da’ înțeleg că răspunsul rămâne o dilemă…pentru cât timp, Dumnezeu știe. Pentru cât timp…..vom sta în casă…unii zic o luna, altii două ….alții nouă.

Așa că pentru a-mi reveni motivatia am decis să scriu și uite ca a reaparut șmechera….așa că mai jos m-am gandit să închei articolul acesta cu 3 concluzii de ce sa facem ca să trecem mai ușor peste această nebuloasă:

1.Nu e momentul sa ne facem planuri prea detaliate

 Mai degrabă să descoperim acele activități sau lucruri pe care iubim sa le facem. Pentru mine e fără urmă de îndoială- scrisul. Mă relaxeaza și-mi dă un sens de utilitate, de valoare pe care o pot transmite și altora. Poate fi orice altceva în cazul tău: croșetatul, dansatul, învățatul unei limbi străine, cititul sau poate acum e momentul să îți găsești pasiunea explorând cât mai multe. Sincer, cred că doar arta ne poate ține mintea întreagă. Muzica, râsul din te miri ce, exprimarea creativă, o piesă de teatru online, un tur virtual al unui muzeu, un pic de sport de dimineața, ceva care să ne bucure sincer.

3 idei de activitati pe timp de carantina
3 idei de activitati pe timp de carantina

2.E vital sa filtram tot ce auzim!

 Foarte mulți oameni sunt speriati, traumatizati și de asta consider sincer că e necesar să gândim pentru noi înșine. De unde ne informăm, de la cine, ce citim, cât social media consumăm și ar indicat să reducem timpul. Ce mancăm, cât, somnul….pe care practic l-am pus la grea încercare săptămâna în care a trecut si am văzut că asta mă afectează concret, de exemplu. De asta, e important să gandim cu propria noastră minte, repet, să alegem ce fel de opinii urmărim și e de preferat să urmăm acele idei cu care rezonăm. Cuvantul cheie ar fi curatenie generala.

3.Să găsim un scop mai profund în toate astea.

 Să rămânem centrați, echilibrati deși e cumplit de greu….să facem liniște la noi in cap, sa fim modele pentru familiile noastre în ceea ce ține de atitudinea noastră benefică. La fel cum sentimentul de panică molipseste idem și sentimentul acela de pace interioară, de optimism vital, care presupune să rămânem calmi și alerți în același timp. Așa putem crea un sistem de suport strâns cu prietenii sau familiile noastre. Să rămânem deschiși la ce se intampla acum, aici.

Dragilor, daca ati citi pana aici…as vrea sa stiu cum sunteti, cum faceți voi față. Aștept comentarii legate de sistemul vostru de coping, sau ce ați găsit voi relevant și v-ar plăcea să împărtășiți. Hakuna Matata!

Pe curând,

Marina

For English scroll down

There are some days in staying the house where the motivation seems to be hidden. I searched for her under the bed … after a painting where nothing but dust was found. I looked for her l in the closets … nowhere. It seems a state of lack of desire settles, of emotional apathy in front of so many unknowns. I got to know how many flowers are printed on the bed sheet or how a flower captured in a picture from the inside looks like, how my eye looks, seen from closed up or how many leaves have been blown away by the wind or how many birds have popped by the window. 

This reminds me of a twisted road in Bucharest some time ago when I was taking a subway without knowing where the end or the tail is … it’s almost embarrassing not to know, you suddenly feel strange and useless in despite of all the talents you think you have. It is the first time. You are confronted with other people who may go through what you are going through, but unlike you they claim to know. And that makes you seem far too sensitive. When, after some inner conflict, you decide to ask – Where are we going? And someone will answer dry … It is written on the ticket or it was  on the panel on the platform … just to realize that the answer in this case would betray your ignorance … so you shut up and move forward as a common-sense traveler . The question, it is torturing you again … .. “Where to? Do you decide that this time you will be more specific and ask another citizen “There is much longer until Dristor? “And he will answer you – You have a little bit more. “

confinement days
confinement days Photocredit: Pinterest

So just like in my  story, I sometimes get hit by this directionless situation …. and I wonder, but I understand that the answer remains a dilemma … for how long, God knows . For how long … … we will stay in the house … some say a month, others two … others nine.

So in order to get my motivation back I decided to write and  it has reappeared … so below I thought to conclude this article with 3 conclusions about what to do to make it easier to get over this nebula:It is not the time to make too detailed plans

 Rather, we discover those activities or things we love to do. For me, the writing is without a doubt. It relaxes me and gives me a sense of usefulness, of value that I can pass on to others. It can be anything else in your case: crocheting, dancing, learning a foreign language, reading or maybe now is the time to find your passion by exploring as much as possible. Honestly, I think only art can keep our whole minds. The music, the laughter from you wonder what, the creative expression, an online play, a virtual tour of a museum, a bit of morning sports, something to enjoy sincerely.

  1. It is vital to filter everything we hear!

 Many people are scared, traumatized and that is why I honestly think we need to think for ourselves. From where we inform ourselves, from whom, what we read, how much social media we consume and would suggest reducing time. What we eat, how much, the sleep… .which I put in a hard test the week before, and I saw that this really affects me, for example. That is why it is important to think with our own mind, I repeat, to choose what kind of opinions we follow and it is preferable to follow those ideas with which we reason. The key word would be general cleaning.

3 ideas in time of quarantine Photocredit: Pinterest
3 ideas in time of quarantine Photocredit: Pinterest
  1. Let’s find a deeper purpose in all this.

 To stay focused, balanced, although it is terribly difficult… .to make peace with ourselves, to be role models for our families because  of our beneficial attitude. Just as the feeling of panic is the same as the feeling of inner peace, of vital optimism, which means that we remain calm and alert at the same time. This is how we can create a close support system with our friends or families. Let’s stay open to what’s going on here, here.

Dear ones, if you read this far … I would like to know how you are, how you face. I look forward to comments on your coping system, or what you found relevant and would like to share. Hakuna Matata!

See you soon,

Marina

 

Sharing is caring!
Împarte idei!

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu