Iubirea la oameni versus iubirea la animale…

Iubirea la oameni...

E la fel ca iubirea la animale. Îți atinge sufletul când te aștepți mai puțin…

For English, scroll down!

 Dedicat pisicilor mei

Iubire înseamnă să te alinți pe podea minim 15 minute pe zi. 

Iubire înseamnă să te joci chiar și atunci când ai de gând să fii serios.

Iubirea înseamnă să mănânci pe gratis ceva delicios.

Iubire înseamnă să caști din când în când.

Iubire înseamnă să privești pe geam după frunze care cad.

Iubire înseamnă să aștepți mângâieri și să dai din coadă cu multă veselie.

Iubirea înseamnă să cauți un uman și să-ți lipești trupul tău de pisică- de el. Să-l privești în ochi și să i te abandonezi total.

Iubire înseamnă să fii nebun, să fii zburdalnic, jucăuș, pur, senin. 

Iubire înseamnă să fii aici din tot sufletul tău.

Iubire înseamnă să aștepți niște pași anume așa cum așteaptă copiii- înghețata. 

Serendipity Blog
Serendipity Blog-iubirea la animale de companie

Iubire înseamnă să sari în brațe, să lingi pe obraz, să arați ce simți cu adevărat.

Iubirea nu are definiții. Iubirea e iubire. Simplu. Iubirea are căile sale de ne pătrunde în suflet, mai ales prin ființele calde și necuvântătoare care ne însoțesc și ne țin companie. Singura diferență e că ele latră, miaună, ciripesc, mormăie, șuieră, în timp ce noi vorbim. 

Pisicuțele mele dragi au trecut prin viața mea ca să mă învețe cât de pură și sinceră poate fi iubirea. Și da, cel mai tare doare despărțirea sau posibilitatea că ai putea pierde într-o zi ceea ce iubești. Dar hei, totul e trecător, veșnic e doar sentimentul, faptul că în palma ta a încăput la un moment dat o altă palmă, de om sau de animal.

Pe curând,

Serendipity Blog

 

 

English Version

Dedicated to my cats 

Love means lying on the floor for at least 15 minutes a day.

 Love means playing even when you’re going to be serious. 

Love means eating something delicious for free. 

Love means to fight from time to time. 

Love means looking at the window after the falling leaves. 

Love means waiting for cuddles and queuing with much joy. 

Love means looking for a human and sticking your cat body – next to him. To look him in the eye and abandon yourself completely. 

Love means being crazy, being mean, playful, pure, rare. 

Love means being here with all your soul. 

Love means waiting for certain steps, just as children expect ice cream. 

pet animals love
Serendipity Blog, pet animals – love

Love means jumping in your arms, licking on the cheek, showing what you really feel. Love has no definitions. Love is love. Simple. 

Love has its ways to penetrates into the soul, especially through the warm beings who keep us company. The only difference is that they bark, lamb, cherry, grumble, whistle, while we speak. 

My dear kittens had gone through my life to teach me how pure and sincere love can be. And yes, it hurts the most to break up or the possibility that you might lose what you love in one day. But hey, everything is fleeting, forever is just the feeling, the fact that you had in your palm at one time another palm, human or animal.

See you soon, 

Serendipity Blog

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu