5 citate pentru tine, Frumoaso!

Frumoaso,

Am ales cinci citate de suflet pentru a ne celebra frumusețea!

For English, scroll down!

 Frumusețea, motiv de invidie pentru unele/unii, ideal imposibil de atins pentru altele/alții. Frumos e și cerul la apus, frumoasă e și o floare delicată din grădină, la fel cum frumos poate să ne pară și un selfie, făcut random, cu filtre sau fără. Și statuetele din Antichitate, înfățișând zei și zeițe au fost create cu același scop, să reflecte ca o oglinda frumusețea corpului uman. În aceeași oglinda s-a privit poate și Narcis când își vedea chipul proiectat pe suprafața lacului. 

Să fie oare atunci frumusețea o binecuvântare sau un blestem? Sau din contră oamenii frumoși obțin cele mai frumoase joburi, cei mai de dorit parteneri, ca și cum un chip perfect ar exclude durerea de orice fel, venită inevitabil ca marcă distinctă a vieții? Inspirată de această temă, m-am gândit să împârtășesc cu voi câteva citate care celebrează frumusețea, ale unor femei puternice și pline de personalitate, cu ceva înțelepciune de viață.🌻🌻🌻

citate frumusețe-Serendipity Blog
citate frumusețe-Serendipity Blog

Vă las mai jos câteva idei, de (re)citit la nevoie ca dintr-un jurnal de suflet. 

🌻🌻🌻🦋🦋Marilyn Monroe:

“Pentru toate femeile care considera ca nu au un corp atrăgător pentru că nu au măsurile ideale, trebuie să știe că sunt frumoase. Societatea este urâta.”

🌻🌻🌻🦋🦋Audrey Hepburn:

 “Am auzit o definiție, cândva: fericirea este sănătate și memorie scurta! Mi-as fi dorit sa o fi inventat eu, pentru ca este atat de adevarată.”

🌻🌻🌻🦋🦋Anonim:

Datorită zâmbetului tău, viața pare mai frumoasă.”

ce e frumusetea
ce e frumusetea

🌻🌻🌻🦋🦋Gwyneth Paltrow

 “Frumusețea, pentru mine, este de a fi confortabilă în pielea ta. Asta sau un ruj roșu aprins.”

🌻🌻🌻🦋🦋Danielle La Porte:

 “Ceea ce celebrezi, se multiplică.”

Pentru mine, frumusețea înseamnă feminitate, curiozitate și mister. Înseamnă mai degrabă acea virtute de a ști să ne facem plăcuți ca oameni, e un zâmbet ștrengar la colțul ochiului, o emoție interioară profundă. Frumesețea există în noi și dincolo de tot ce putem vedea cu ochii goi. E estetică sau mai simplu, artă. Vouă ce vă inspiră aceste idei? Vă puuup.🦋🦋💚💚💚

Pe curând,

🌸Marina

English version

Beauty, a reason for envy for some, an unattainable ideal for others. Beautiful and the dawn, beautiful and delicate flower garden, as well as a selfie, made randomly, with or without filters. And the statuettes of Antiquity, depicting gods and goddesses, were created with the same purpose, reflecting as a mirror the beauty of the human body. In the same mirror, Narcissus could see when he  projected his face on the surface of the lake. 

quotes beauty-Serendipity Blog
quotes beauty-Serendipity Blog

Is the beauty a blessing or a curse? Or, on the contrary, beautiful people get the most beautiful jobs, the most desirable partners, as if a perfect face would exclude pain of any kind, which inevitably comes as a distinct mark of life? Inspired by this subject, I thought to share with you some quotations that celebrate the beauty of some strong women, with some wisdom of life.🌻🌻🌻

Here are some ideas that you can read (read) from a soul diary.

🌻🌻🌻🦋🦋Marilyn Monroe:

“For all women who think they do not have an attractive body because they do not have ideal measures, they have to know that they are beautiful. Society is hatred.”

🌻🌻🌻🦋🦋Audrey Hepburn:

“I heard a definition, sometime: happiness is health and short memory! I would have wanted to be invented because it is so true.”

about beauty
about beauty

🌻🌻🌻🦋🦋Anonymous:

“Because of your smile, you make life more beautiful.”

🌻🌻🌻🦋🦋Gwyneth Paltrow:

“Beauty, to me, is about being comfortable in your own skin. That, or a kick-ass red lipstick. “

🌻🌻🌻🦋🦋Danielle La Porte:

“What you celebrate, expands!”

For me, beauty means femininity, curiosity and mystery. It means rather that virtue of knowing how to make us feel like people, it’s a smile at the corner of the eye, a deep inner emotion. The beauty lies in us and beyond everything we can see with naked eyes. It’s aesthetic or simpler, art. What do you inspire these ideas? Kisses.

See you soon ,

🌸Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu