Scrisoare deschisă către Viață….

Ne pregătim pentru

ce e mai rău…sperăm la ce e mai bine!

Dragă Viață,

Busola mi s-a oprit și mă duce înapoi…

Învață-mă să mă nasc din nou înainte să mor.

Să fiu umărul pe care cineva să își găsească stânca

Dă-mi puterea să mă pregătesc pentru ce e mai rău și să sper la ce e mai bine!

Să apreciez ce am înainte să pierd!

Să aștept și să nădăjduiesc…

Să îmbrățișez natura mea trecătoare,

 și boala, și neputința și teama…

care mă face să mă agăț cu ghearele de tot ceea ce nu vreau să las să se ducă pentru mereu sau totdeauna….

Sunt lacrimi și durere și mister….

Sunt înverșunarea tuturor planurilor mâzgălite pe o foaie de hârtie care îmi e smulsă din mână 

Vreau să trăiesc ca și cum nu aș muri niciodată  și să iubesc ca și cum aș muri mâine

umanitate
umanitate

Dă-mi oameni faini în jur și ajută-mă să fiu unul din ei.

Sunt fiecare om care suferă, se teme și îl doare.

Sunt un gând bun îndreptat spre cei care plâng și se chinuie.

UNA. UNUL.

Noi toți suntem eu.

Iar eu suntem noi toți.

Nu sunt singura călătoare care încă nu și-a achitat suma de plată.

Caut niște semne după care să mă ghidez.

Vrei să fii tu semnul meu?

Ce să fac când nu mai găsesc cuvinte pentru a le exprima?

Cum să nu las teroarea nopții să mă bântuie?

Deschide-mi ochii și redă-mă unui prezent în care dragostea pune stăpânire pe oameni până în punctul în care ne dăm mâna pentru a fi UNUL SAU UNA.

Cu încredere infinită în umanitate,

Marina

Pe curând!

***English Version

Dear Life,

The compass stopped and took me back …

Teach me to be born again before I die.

To be the shoulder of someone that could  findhis/her rock

Give me the power to prepare for the worst and hope for the best!

To appreciate what I have before I lose it!

To wait and hope …

To embrace my transient nature,

 and illness, and powerlessness and the fear

that makes me cling to the claws of everything I don’t want to let go forever or ever

There are tears and pain and mystery

I am pouring all the scribbled plans onto a sheet of paper that is ripped from my hand

I want to live as if I would never die and to love as if I would die tomorrow

Give me sweet people around and help me be one of them.

I am every man who suffers, fears and hurts.

I am a good thought for those who mourn and torment.

One. One.

We are all me.

And I am all of us.

I am not the only traveler who has not paid his/her debt yet.

I’m looking for some signs to guide me.

Do you want to be my sign?

What should I do when I can no longer find words to express them?

How can I not let the terror of the night haunt me?

Open my eyes filled with tears and give me back to a present where love dominates people to the point where we shake hands to be ONE.

With infinite trust in humanity,

Marina

See you soon!

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu