Scrisoare către un super iubit…

Scrisoare către

 un super iubit…

For English, scroll down!

Sunt atâtea surâsuri pe care ți le fur, fără să știi.😓😓😓 Suav, dulce, pe nesimțite. Te ador, pur și simplu. În ochii tăi, întreaga mea lume se creionează într-un mod magic. Dacă ai ști, totul s-ar termina între noi. Asta ar însemna să mistuim încet, dar sigur ultima fâlfâire a aripilor unui fluture unicat. Iubirea aceasta nu are nici sens, nici timp. Prefer să te iubesc așa, fără să te dețin, fără să-ți impun să fii ce-mi doresc eu pentru tine. Fibră cu fibră, îmi simt inima îmbătată de atâta delicatețe și iubire ce vin în valuri. Amuzant, nu-i așa? Tot acest joculeț romantic, toate cadourile pe care ți le-am strecurat fără să ai idee de unde vin. Stelele căzătoare, sunetul suculent al ploii, mirosul neobișnuit de iasomie al cearșafurilor tale proaspăt spălate….și prezența mea- o fantasmă suficient de neatins. Mai bine așa..

scrisoare de dragoste
scrisoare de dragoste

Imaginează-ți cum ar fi! 💙💙💙Să presupunem că ne cunoaștem și sentimentele sunt atât de intense. Asemeni leilor în cușcă am începe să ne devorăm prin așteptări. Tu o să vrei altceva- micile mele gesturi de fericire se vor risipi ca nisipul mării. S-ar putea ca în timp să devii mai mereu nemulțumit. Nu-ți va ajunge doar prezența mea. Curând vei cere mai mult. Și așa, ușor…pe nesimțite- așteptările asemeni plantelor agățătoare acaparează totul, lăsând în urmă doar nefericire și regrete. Și dacă bietul meu suflet cunoaște o forță mai distructivă decât ura, e însăși frustrarea-mamă. Împreună, tot ce ți-am spus distrug ce e mai frumos în om.

De îndată ce crezi că a fost în zadar, scenariul te va  împinge în trecut. 💦💦💦👩‍❤‍💋‍👨Îți îngropi astfel visele și nu o să știi dacă mâine va fi o zi cu soare. Poate! Între ce îți dorești să ai și ce poți avea cu adevărat se află un filament subțire. Ca să treci podul, uneori trebuie să te arunci, ca mai apoi franghia să apară de undeva. Eu însă prefer să te știu, fără să te am. Se face târziu și e musai să mă duc…

Pe curând,

Marina

For English, scroll down

There are so many smiles that I am stealing from you, without knowing it. 😓😓😓Soft, sweet, senseless. I simply love you. In your eyes, my whole world is drawn in a magical way. If you knew, it would all end between us. That would mean slowing down, but surely the last flutter of the wings of a single butterfly. This love makes no sense or time. I prefer to love you like that, without holding you, without requiring you to be what I want for you. Fiber to fiber, I feel my heart drenched with all the delicacy and love that come in waves. Funny, isn’t it? All this romantic little game, all the gifts I slipped into without having any idea where they came from. Falling stars, the juicy sound of the rain, the unusual smell of jasmine of your freshly washed sheets … and my presence – a ghost that is unattainable enough. Better like this…

love story
love story

Just Imagine!💙💙💙Suppose we know each other and the feelings are so intense. Like the lions in the cage, we begin to devour ourselves by expectations. You will want my other gestures of happiness to be scattered like the sand of the sea. You may over time become more and more unhappy. My presence will not be enough for you. Soon you’ll be asking for more. And so, easily … unexpectedly – the expectations like the hanging plants are over, leaving only unhappiness and regret behind. And if my poor soul knows a force more destructive than hatred, mother frustration itself. Together, everything I’ve told you destroys what’s most beautiful in man.

As soon as you think it was in vain, 💦💦💦👩‍❤‍💋‍👨the scenario will push you to the past. So, it will bury your dreams and you won’t know if tomorrow will be a sunny day. May be! There is a thin filament between what you want to have and what you can really have. In order to cross the bridge, sometimes you have to throw yourself, and then the rope pops up from somewhere. But I prefer to know you, without having you. It’s late and it’s time for me to go …

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu