Fix același lucru…

Fix același lucru...

Dacă e fix același lucru, voi să-mi spuneți!!

For English, scroll down.

M-ai privit cu niște ochi sălbatici de animal feroce și dezlănțuit, care își ține în brațe prada, în timp ce o înșfacă pe la spate. Verde îți erau pupilele mărite, încapsulând pe vecie o junglă de sclavi și de stăpâni. De atâtea ori ai înjosit și te-ai crezut deasupra tuturor. Toți ceilalți au fost și sunt doar niște “vai de capul lor, niște coate goale, niște bieți muritori” care ar trebui să facă plecăciuni în fața ta. Sau poate doar li s-a părut…🧬🧬🧬👀👀

Ai urcat pe scara socială. Tu nu vezi, mă? Că scările construite cu trudă nu duc decât la pieire? Ce credeai? Că ești deasupra pentru că ai avansat încet și sigur, călcând pe bieții oameni care te preamăresc numindu-te Frunte de Trib?…e fix același lucru dacă ești tu sau altcineva, cu regret trebuie să te informezi. Mecanica vieții te va strivi încet! Omul nu poate trăi fără suflet. Sau omenie. În lumea ta însă, imperii s-au succedat. Tu ai rămas la domnie. Halal, tron…dintr-un scaun de birou ergonomic și un vârf de dosare ți-ai construit o fortăreață ca regina Cersei din Game of Thrones. Ai grijă doar să nu fii strivit sau strivită asemenea ei. Ce pot să zic, mă închin și mă înclin la asemenea reușite…🧬🧬🧬👀👀👀💹💹💹📉📉📉📉📉

omenie sau a fi om
fix același lucru…

E fix același lucru dacă știi totul, mai puțin să fii om🗣

E fix același lucru să ai bani, dar să îți lipsească valoarea. 💦

E fix același lucru dacă eticheta de pe haine te întâmpină cu un mesaj de fițe atunci când vei transpira.💦

E fix același lucru dacă pe ecuson scrie Manager atunci când înjosești pe cineva.🗣

Dacă ești tu sau altul va fi- fix același lucru. 🗣Pentru că, uneori e vorba de mai mult de atât.

Dragilor, sper că v-a bucurat lectura de azi. Nu scriu tot timpul despre pe astfel de teme, da’ și când o fac sar scântei. Tema ar fi omenia sau reversul ei. Dacă e fix același lucru, voi să-mi spuneți!!

Pe curând,

Marina

English version

You stared at me with wild, wild-eyed eyes while you grab the prey from behind in a dangerous hug.Your green pupils were  magnified, encapsulating forever a jungle of slaves and masters. You offend people  so many times, and you thought to be above all. All the others were and are just “woe to their heads, some empty elbows, some mortal mistresses” who should bow before you. Or maybe it just seemed this way to me… 🧬🧬🧬👀👀

You climbed the social ladder. Don’t you see? All the ladders build with sweat only lead to perishing? What did you think? That you are above because you have slowly and surely advanced, trampling on the poor people who glorify you by calling yourself The Head of the Tribe? …. the mechanic of life will slowly crush you! Man can not live without their soul or humanity without being human. In your world, however, empires have succeeded. You were left to reign. You built the throne … from an ergonomic office chair and a handful of files. You built a fortress like Queen Cersei from Game of Thrones. Just be careful not to be crushed like her. What can I say, I worship to such achievements … 🧬🧬🧬👀👀👀💹💹💹📉📉📉📉📉

be human....
be human….

It’s exactly the same thing when you put yourself to sleep and you can not fall asleep … 🗣

It’s exactly the same to drive a Ferrari when it’s raining. 💦

It’s exactly the same if the label on your clothes says Gucci  when you sweat. “

It’s exactly the same thing if the badge writes Manager when you humiliate someone.

If it is you or another will be exactly the same thing. 🗣

Dear ones, I hope you enjoyed reading today. I do not write all the time about such topics, yes, and when they do, they will spark. The theme would be human or its reverse. If it’s the same thing, you’ll tell me !!

See you soon,

Marina

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu