Ce încape într-o valiză?

Ce încape într-o valiză?

Așa că dragilor, obișnuința e cel mai mare inamic al nostru. 😢Datorită ei, vom rămâne legati  de gard într-un loc care nu ni se potrivește….

For English, scroll down!

Pentru a ne putea înălța, trebuie musai “să ne ușurăm” la propriu de unele lucruri care nu ne mai sunt folositoare. 😓🤗🤗Altfel, cu toate greutățile în brațe riscăm să rămânem țintuiți la pământ. În acest scop, se alege o valiză care să cuprindă esențialul nostru de fericire. Și ca asta să se întâmple trebuie să te întrebi: de ce am cu adevarat nevoie ca să fiu fericit/ă? După caz…răspunsul te va uimi sau îngenunchea. WHATEVER! 

Tot ce știu e că valizele nu prea se împacă cu îndoielile, cu nemulțumirile, cu reproșurile. Nu există niciodată suficient spațiu într-o valiză pentru așa ceva. 👀👣👣👣Nu există nici timp pentru a tăia firul în patru. Ce rămâne ești doar tu și spațiul ce îl ai de ocupat. Dintr-o dată ești pus față în față cu toate temerile, cu toată esența ta pentru că ce vei lua cu tine la drum e musai să alcătuiască miezul ființei tale. De asta depinde și supraviețuirea și prosperitatea ta. 

Libertate

După ce bagajul e gata, o să resimți o epuizare plăcută ca o furnicătură insesizabilă a degetului arătător de la mâna dreaptă. 🤩🤩🤩În legănatul avionului odată ce îți vei lua zborul, vei fi de neoprit. Nu vei înțelege cum ai putut trăi până acum fără senzația de levitație care îți aprinde sângele în vene și îți dă un sens nou. Fără sentimentul acesta unic…. albastrul atmosferic îți va arăta o nouă dimensiune și va deveni felul tău de a trăi. Vei împrumuta din senzația aceasta de a fi cu capul în nori, de a-ți face curaj să plutești ușor în neant. Și singurul lucru care să-ți amintească de materialitatea ta va fi valiza aceea pe care o porți după tine.💙💙💙 Poate ai atașat deja un semn distinctiv care să o diferențieze de alte milioane de valize care călătoresc zilnic spre destinații ca: Paris, Tokyo, New York, Londra, Havana și lista poate continua. Și când te gândești ce frică îți era de ideea asta de zbor. Să te detașezi complet într-un dans doar al tău cu cerul, libertatea care se află la picioarele tale, lejeritate izbucnind prin toți porii tăi. După …. calm, un calm din acela care te face să vezi mai limpede. Ești în sfârșit acasă!

Home!

Așa că dragilor, obișnuința e cel mai mare inamic al nostru. 😢Datorită ei, vom rămâne legati  de gard într-un loc care nu ni se potrivește, cu oameni a căror unic reward e să te vadă acolo jos, doar că lângă ei. Ce romantic! 💔Nașpa de romantic.Din când în când pentru starea noastră de sănătate și evoluție interioară e util să ne scuturăm convingerile, pe care s-a pus praful și să ne facem valiza, aducând un element constant de surpriza, nou și provocare. Dacă nu o facem noi, o va  face invariabil viața.☯️

Pe curând,

Marina

English Version

In order to be able to ascend, we must muse “to ease ourselves” by some things that are no longer useful to us.👀👣👣 Otherwise, with all the weights in our arms, we risk staying grounded. For this purpose, we choose a suitcase that contains our essentials of happiness. And for that to happen, you have to ask yourself: why do I really need to be happy. As the case may be … the answer will startle you or kneel you. WHATEVER!

All I know is that the suitcases do not quite reconcile with the doubts, the discontents, the reproaches. There’s never enough room in a suitcase for something like that. There is no time to cut the thread in four. What remains is only you and the space you have to occupy. Suddenly you are confronted with all fears, with all your essence, because what you will take with you on the road is a museum to form the core of your being. This depends on your survival and prosperity.

freedom
freedom

Once the luggage is ready, you will feel a pleasant exhaustion as an insensitive tingling of the right toe.🤩🤩🤩 In the swing of the plane once you take your flight, you will be unstoppable. You will not understand how you could have lived so far without the sensation of levitation that ignites your blood in your veins and gives you a new meaning. Without this unique feeling …. the atmospheric blue will show you a new dimension and becomes your way of living.💙💙💙 You will borrow from this sensation of being with your head in the clouds, of having the courage to float easily into nothingness. And the only thing that reminds you of your materiality will be the suitcase you carry after you. You may have already attached a distinctive sign that differentiates it from the millions of other suitcases that travel daily to destinations such as: Paris, Tokyo, New York, London, Havana and the list can go on. And when you think about how scared you were about this idea of ​​flying. To completely detach yourself in a dance of yours only with the sky, the freedom that is at your feet, lightness bursting through all your pores. After…. calm, a calm that makes you see more clearly. You’re finally home!

ce incape intr-o valiza
ce incape intr-o valiza

So, darling, habit is our greatest enemy. 😢 Thanks to it, we will remain tied to the fence in a place that does not suit us, with people whose only reward is to see us down there, just next to them. How romantic! Bad romance! 💔Once in a while, for our state of health and inner evolution it is useful to shake our convictions, on which the dust was put and to pack our bags, bringing a constant element of surprise, new and challenge. If we don’t, life will!☯️

See you soon,

Marina

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu