6 vibe-uri noi de adăugat la playlistul tău zilnic

6 vibe-uri

 de adăugat la playlistul tău zilnic- cu ilustrație inclusă

Dragilor, ideea acestui articol mi-a venit acum ceva timp în timp ce mă scufundam auditiv în propriul playlist. Subiectul mi s-a părut mereu interesant din mai multe puncte de vedere. Mi se pare că într-un mod absolut misterios, muzica ne conectează dincolo de cuvinte, dincolo de limitele imaginației și percepției.

Muzica mă ajută practic să evdez într-o altă lume, o lume a creației și mă și ajută cu relaxarea, e ca o sesiune SPA pentru starea mea de spirit de zi cu zi. Contemplând ce tocmai scriu, vă dați seama ce trist ar fi totul fără? Acum mai mult ca niciodată, în pragul acestei situații care continuă la nivel global am zile când simt tot felul de emoții, unele mai existențiale ca altele și muzica face parte din sistemul meu de susținere. Trecând în revistă diverse melodii pentru a le împărtăși cu voi îmi doresc să creez sugestii de melodii pe diverse teme astfel că le-am clasificat mai jos în funcție de starea și de momentul cel mai prielnic de a fi ascultate. Check it out! 

Melodii de ascultat când ai nevoie de un boost emoțional:

Impressions of you, Gavin Luke(Click aici să asculți)

De fiecare dată când ascult Impresii despre tine, compusă de Gavin Luke simt de parcă aș parcurge o călătorie spre un tărâm îndepărtat, undeva într-o câmpie al cărui cer e marcată de aștri imenși, câmpie scăldată în soarele unei amiezi roșiatice și aflându-mă pe un drum de țară unde alerg fericită. Am ascultat-o și o ascult adeseori ca pe o prietenă bună, mă ajută să compun noi cuvinte, idei, să vă ofer ce mai scriu aici pe blog ca de la suflet la suflet, într-o conversație care ne deschide spre noi perspective de ambele părți. Nu mă satuuuuur de ea…gata acum…mergem la următoarea.

Yann Tiersen- Comptine d’un autre ete(Click aici)

Waaa, pe melodia asta îmi vine să plâng și să râd în același timp. Mă atinge într-un mod magic și cred că am un deja vu cu ea, parcă o știu de undeva, din altă viață. E speechless. Și în ultimul timp am tot ascultat-o pe repeat. Pe ea simt un fel de nostalgie caldă. Vi s-a întâmplat, vreodată? Cuvintele nu prea pot să cuprindă muzica. Niciodată pe deplin.

Deskant-As rainbow falls-(Click aici)

Nu-i așa că e genială atmosfera creată? Ascultă asta!

Melodii de trezit dimineața:

Maroon 5- Dont’t wanna know(Click aici)

Ce iubesc la melodia asta e că e așa lină, plăcută și trezirea va fi garantat una light. Eu am folosit-o. Are un ritm mega delicios așa că se așteaptă descoperită. 

Yves LaRock- Rise Up(Click aici)

Ador vibe-ul acesteia pentru că e așa de revigorant, de plin de viață. Te dezmorțește instant pentru un nou început de zi fresh.

Kygo-Stranger Things(Click aici)

De fiecare dată când ascult melodia asta de la Kygo am senzația de zbor, înălțare. Pur și simplu e mega-extra-super-suculento-magică. Sper să vă producă aceeași impresie auditivă.

Melodii de dragoste

Leonard Cohen-In my secret life(click aici)

OMG…melodiile lui Cohen sunt pură poezie auditivă pentru simțurile mele. Lasă-te cuprins de adierea lină a vocii suave, de ritmul tandru al acestei melodii și o să înțelege cum se simte. Aș vrea să te scot din ecran pe tine cel care citești ca să văd dacă se lasă cu tremurat sau nu după ce asculți melodia asta.

muzica inimilor noastre
muzica inimilor noastre@illustration by Pascal Campion Art

Frank Valli- I love you baby(Click aici)

Cu melodia asta am o poveste. Am auzit-o prima oară într-un film și de atunci mi-au rămas versurile. Am fredonat-o de atâtea ori și căutând pe net mi-a apărut că e Sinatra cel care o cântă. Ani mai târziu am citit că de fapt melodia e cântată de Frankie Valli. Și acum dacă căutați I love you baby o să vă apară Sinatra…but no. 

Și pentru că oldies is goldies, o altă melodie este Be my baby de la Ronettes! Enjoy it!

Ronettes- Be my baby(click aici)

Melodii pe feeling nostalgic pentru zile cu ploaie:

Lana Del Ray- Dark Paradise(Click aici)

Lana e maestră în a crea genul ăsta de emoție. Ador partea dark a melodiei ăsteia. Să  ascultăm melodii mai nostalgice cred că adaugă ceva, ne completează și ne amintește că emoțiile cele mai dark își cer dreptul la a fi simțite exact ca cele mai fericite și că nu e nimic în neregulă cu tine să simți  durere sau tristețe. Asta te face întreg sau întreagă. Vital e să nu ne lăsăm absorbiți în acel abis al emoțiilor combinate cu gânduri pe repeat care nu ar fi tocmai benefic, în rest atâta timp cât acceptăm că emoțiile fluctuează exact ca valurile, hai să ne dăm  voie să simțim!

Katy Perry- The one that got away(click aici)

Melodia asta scoate din mine o tristețe incredibilă și e așa cool, e așa de profundă cu un mesaj care mă lasă mereu cu un dor nostalgic. I love it.

Gary Jules- Mad World(click aici)

Uneori când lumea o ia razna sau sfârșitul lumii pare aproape simt nevoia să ascult melodia asta. Vorbește cu o forță incredibilă despre oamenii care se învârt în cerc.

Melodii de energizare:

Bon Jovi- It’s my life(click)

Pe melodia asta mă ridic de oriunde aș fi ca să dansez. Sper că și voi. Nimeni nu o zice mai bine ca melodia asta…e viața mea, a ta și e de datoria noastră să o trăim cât suntem alive. Yeah, baby!

Black Eyed Peas- Boom Boom Pow(Click aici)

Boom Booom Pow vine exact ca o doză de energie extra. Hai pe ringul de dans! E așa de cunoscută că s-ar putea să o știi deja.

Melodii happy

MGMT-Kids

Waaa…melodia asta e parfum, nu altceva. Prima oară am auzit-o într-o reclamă…și am dat de ea așa pe nepusă masă, sugerată de Youtube. E vie, săltăreață și mega plină de viață.

Bill Whiters-Lovely Day(Click aici)

Bill Whiters- Lovely Day- Melodia din 1977 a lui Bill Withers e timeless. Pe melodia asta chiar că va fi o zi încântătoare..azi, mâine și în orice zi.

Jain- Makeba(Click aici)

Jain-Makeba…melodia asta e veselie pură…și îți imprimă o stare înălțătoare. Ascultă!

Astea sunt propunerile mele. Sunt așa excited să le pot împărtăși și mai mult decât atât să vă inspir să explorați sau adăugați noi  melodii în playlistul vostru. Vreau să aud. CE AȚI EXPLORAT DIN CE AM SCRIS MAI SUS. Hug!

Vă las aici un poster creat chiar de mine pe care îl puteți salva direct în telefon unde am sintetizat toate piesele ca să vă fie mai ușor de navigat prin toată informația. Sper să vă aducă bucurie.

Serendipity Blog- infografic 6 vibe-uri noi de adaugat in playlist
Serendipity Blog- infografic 6 vibe-uri noi de adaugat in playlist

Pe curând,

Marina

For English scroll down!

Dear ones, the idea for this article came to me about some time while I was immersing myself in my own playlist. The present  topic is an interesting one from many points of view because if you are like me and then at the beginning of the first meeting someone I will be like: What kind of song do you listen to? If their response includes fine / quality / timeless songs I kind of finding the person in front of me more interesting. It makes me want to continue the conversation  because it seems to me that in an absolutely mysterious way, music does  connect us, beyond words, images beyond limits and our mundane perception.

Music helps you in  escaping into a magic world, creating and relaxing. Also when I am writing articles here on the blog, I must confess, music is my muse. Contemplating what I’m just writing, do you realize how it would be in our world without? With the globally situation nowadays, when one can feel mixed up in all kinds of emotions, music comes as a helping hand of coping. Below, I have selected some of the most dear songs of my soul and I am offering to you in order to inspire you to add some new emotions in your playlist.Check it out!

Songs to listen to when you need an emotional boost:

Gavin Luke- Impression of you(Click here)

Every time I listen to Impressions of You by Gavin Luke I feel like I’m on a journey to a distant land, somewhere in a plain whose sky is marked by huge stars, a plain bathed in a reddish noon sun, and a country road. where I run happily. I listened to it and I often listen to it as a good friend, she helps me to compose new words, ideas, to offer you what I write here on the blog as from soul to soul, in a conversation that opens us to new perspectives of both sides. I’m not tired of it … buuut … let’s go to the next one.

Yann Tiersen- Comptine d’un autre ete(click here)

God, on this song I feel like crying and laughing at the same time. It touches me in a magical way and I think I have a deja vu with it, as if I know this song from somewhere, from another life. Speechless. And lately I’ve been listening to it over and over again. I feel a kind of nostalgia about something I cannot describe in words. Has something similar happend to you when listening something specil? Words can’t really contain music. Never thoroughly.

Deskant- As Rainbow Falls(Click here)

Isn’t the atmosphere created great? Listen!

Songs to wake up in the morning:

Maroon 5- I don’t wanna know(click here)

What I love about this song is that it is so smooth, pleasant and waking up will be guaranteed a light one. I used it. It has a mega delicious rhythm so expect to be discovered.

Yves LaRock- Rise Up(click here)

I love this vibe because it’s so invigorating, so lively. It instantly kills you for a fresh start to the day.

Kygo-Stranger Things(click aici)

Every time I listen to this song from Kygo I have the sensation of flight, ascension. It’s just mega-extra-super-juicy-magical. I hope it gives you the same auditory impression.

Love songs:

Leonard Cohen-In my secret life(click here)

OMG … Cohen’s songs are pure auditory poetry for my senses. Let yourself be captivated by the soft breeze of the soft voice, by the tender rhythm of this song and you will understand how it feels. I would like to take you out of the screen to see if you are trembling or not after this.

positive vibes
positive vibes@illustration by Pascal Campion Art

Frankie Valli- I love you baby(click here)

I have a story with this song. I heard it for the first time in a movie and since then the lyrics stayed in my head. I hummed it so many times and searching on Google, it appeared to me that it was Sinatra who sang it. Years later I read that the song is actually sung by Frankie Valli. And now if you’re looking for I love you baby, Sinatra will appear … but no.

And because oldies is goldies, another song is Be my baby from Ronettes! Enjoy it!

Ronettes-Be my baby(click here)

Songs on nostalgic feeling for rainy days:

Lana Del Ray- Dark Paradise(click here)

Lana is a master at creating this kind of emotion. I love the dark side of this song. Listening to more nostalgic songs I think adds to our version complements it and reminds us that the darkest emotions claim the right to be felt exactly like the happiest and that there is nothing wrong with you to feel pain or sadness. That makes you complete. It is vital not to let ourselves be absorbed in that abyss of emotions combined with repeated thoughts that is not exactly beneficial, otherwise as long as we accept that emotions fluctuate just like the waves, let yourself feel!

Katy Perry-The one that got away(click here)

This song brings out an incredible sadness in me and it’s so cool, it’s so deep with a message that always leaves me with a nostalgic longing. I love it.

Gary Jules- Mad World (click here)

Sometimes when the world seems to go crazy or the end of the world seems almost I feel the need to listen to this song. He speaks with incredible force.

Energizing songs:

Bon Jovi-It’s my life

On this specific song I get up and dance. Nobody says it better than this song … it’s my life, yours and it’s our duty to live it while we’re alive. Yeah, baby!

Black Eyed Peas-Boom Boom Pow(click here)

Boom Booom Pow comes just like a dose of extra energy. Come on the dance floor! She’s so well known you might already know it.

Happy songs:

MGMT-Kids(click here)

Wow … this song is perfume, nothing else. The first time I heard it in an ad … and I came across it like this on a set table, suggested by Youtube. She is alive, jumping and mega full of life.

Bill Withers-Lovely Day(click here)

Bill Withers – Lovely Day – Bill Withers’ 1977 song is timeless. On this song it will be a lovely day … today, tomorrow and any day.

Jain-Makeba(click here)

Jain-Makeba … this song is pure joy … and it gives you an uplifting state. Listen!

These are my proposals. I’m so excited to be able to share them even more to inspire you to explore or add new songs to your playlist. I want to hear:WHAT YOU EXPLORED FROM WHAT I WROTE ABOVE. Hug!

I let you here an infographic with all the information sumed up.

Serendipity Blog- infografic 6 vibe-uri noi de adaugat in playlist
Serendipity Blog-6 new vibes to add in your playlist

See you soon,

Marina,

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu