Vulcanul Etna- a journey to hell & back

Vulcanul Etna

– a journey to hell & back

For English, scroll down!

🌋🌋🌋🌋Praf, un gram care se transformă într-un kilogram…kilograme, ca mai apoi să devină o tonă…praf care devine munte, praf care îți umple toate crăpăturile. Praf care ascunde furie….. furie fierbând în rărunchii scoarței terestre.  Așteaptă să iasă la suprafață cu toată agresivitatea arzând în vene- venele obscure ale Pământului. Nu există cale de întoarcere! Odată eliberată buba, veninul nu are încotro, decât să se prelingă pe animale, case și oameni. Toată acea furie e poate furia pe drept revendicată de Natură față de toată suferința pe care i-o provocăm de când “omul s-a făcut frate cu codrul”, după care s-a făcut frate cu banul pe care îl poate lua pe lemn…și mai departe #umanitatenot. Ei bine, lava aceea care îți îneacă orice speranță în cale, e poate biciul invizibil cu care suntem luați la rost de karmă, soartă, evoluție- spuneți-i cum vreți. Acolo la aproape 3000 de metri și înconjurat la stânga și la dreapta ta de cratere extraterestre, parcă devii și tu un fel de praf vulcanic dus de colo-colo de un vânt nestăvilit, pus mereu #pe repeat care să te înghețe în timp. Mă rog…așa îmi amintesc prima impresie legată de vulcan….

Vulcanul Etna
Vulcanul Etna

🌚🌚🌚🌚Despre Etna se știe că e cel mai înalt vulcan activ din Europa și are o istorie de 500.000 de ani. Eu personal am luat bilet de avion București-Catania, ca apoi transportul până la vulcan să îl fac cu o mașină închiriată. Am trăit niște momente groaznice, deși mașina fusese închiriată online, îți cereau să mai plătești o sumă modică de câteva sute de euro. Căutând pe net am aflat că e o țeapă organizată. Please watch out la Goldcar sau Interrent, companii internaționale de închiriat mașini🤯. Au păcălit mai mult de 50.000 de clienți, asta doar în Catania. Țeapă în stil organizat ( Cu ăștia ai 100% garanție la nervi și pierdut de timp și bani, în stilul uite, înghețata, nu ai înghețata. Vă rog mult eu, fiți atenți, faceți o documentare înainte că nu e de joacă. Am încheiat paranteza). Se pleacă de la bază, zonă numită Rifugio Sapienza. Ca și variantă de transport, călătorii au la dispoziție opțiunea cu funicularul până la 2,500 metri ( un bilet dus-întors costă 30 de euro). Din ce am văzut la această altitudine nu prea sunt multe de făcut. Ține minte că e recomandat să te duci cu ghid acolo sus tocmai pentru că fiind așa de vast e ușor să te pierzi. De aici ai două variante: 

 1. fie alegi să mergi pe cont propriu👣👣👣🖤🖤🖤🖤 și să explorezi împrejurimile; din ce am văzut la fața locului nu prea e nimic de văzut la acest nivel și riști să te pierzi într-un deșert de praf. 
 2. fie varianta la altitudine ridicată;🌋🌋🌋🌋🌬🌬🌚🌚👀👀aceasta presupune un autobuz care te transportă până la 2900, unde poți vedea de foarte aproape vârful vulcanului , loc care se numește Torre del Filosofo. Acest bilet vine la pachet și cu un ghid turistic. Priveliștea e absolut senzațională și e locul de origine din care pleacă lava. Eu am vizitat locul recent în august, de unde se vedea fumul ieșind din crater similar cum iese iarna din coșul caselor. Această variantă care mi se pare destul de scumpă e 65 de euro de persoană. 

Ce  să știi dinainte:

 • Să ai haine mai groase la tine, vântul bate zi-noapte. Plus, loțiune de soare- musai să aplici înainte. Ah, și ceva să îți acoperi capul + încălțări de mers pe munte că altfel ți se întâmplă Turcia! Te poți trezi cu niște arsuri/insolație….upsy.
 • Să te pornești la drum mai dimineață, dacă reușești să fii acolo la un 8 dimineața, la  Rifugio Sapienza, la care am făcut referire mai sus. De ce? Ca să eviți aglomerația, la ordinea zilei în perioada de vârf- din mai și până în octombrie.
 • Respectă locul și nu lăsa urme de plastic sau alte materiale în urma ta. Nu a fost degeaba inclus în Patrimoniul UNESCO. Respectă mediul în care te afli, tot timpul.
 •  
 • Ai grijă de tine, hidratează-te! Peace & love

👣👣🖤🖤La final, rămân cu acea impresie că am trăit ceva acolo în sânul Etnei. Mi-am învins niște limite, de oboseală, de înălțime,de istovire, de mers ore în șir,  de încredere în forțele proprii că pot. Mi-au tremurat pantalonii în funicularul acela. Chiar nu o să îl uit niciodată.  A doua zi am făcut o insolație absolut oribilă și părea că totul a început prost în excursia asta. Am experimentat un iad al limitelor de aici și titlul, poate ușor impresionabil. E amuzant cum pe loc nu puteam să apreciez așa cum o fac acum la ora la care scriu din bean bag-ul meu comfortabil. I mean…chiar am făcut-o. I am back from hell! Și aș mai face-o de o mie de ori din nou. Aștept păreri, idei, impresii la cald în legătură cu acest articol. Huuug.

P.S: Și m-am gândit să vă dau și vouă o picătură din sentimentul de a fi pe Etna. Am lăsat un video realizat cu drona la finalul articolului, după versiunea în engleză.

Pe curând,

Marina

🌋🌋🌋🌋Dust, a gram that turns into a kilogram, then it becomes tons … the dust that then becomes a mountain, dust that fills all your cracks. Dust that hides anger, anger boiling in the crusts of the earth’s body, waiting to surface with all the aggression boiling in the dark veins of the Earth. There is no way to return, once the bump is released, the venom has no place but to plunge into animals, houses and people. All that anger can be the anger rightly claimed by Nature in relation to all the suffering we have caused since “the man became a brother with the cod,” after which he became a brother with the money he can take on the wood … and onwards # nothumanity . Well, that lava that drowns any hope in your path may be the invisible whip with which we are drawn to karma, fate, evolution – tell it how you want. There at almost 3000 meters and surrounded to the left and to your right by extraterrestrial craters, you feel as if you were becoming a kind of volcanic dust carried around, by an unstoppable wind, always on repeat that will freeze you in time. At least … that’s how I remember my first impression of the volcano.

 Etna Volcano
Etna Volcano

Etna is known to be the highest active volcano in Europe and it has a history of 500,000 years. I personally took the plane ticket Bucharest-Catania,and for transportation we choose  to go the volcano with a rented car. I was experiencing some terrible times, even though the car was rented online, they were asking from us to pay again, a considerable amount of money. Searching the Google, I found out that it was an organized SCAM. Please watch out at Goldcar or Interrent, international car rental companies that brought injuries to over 50.000 people. Legal Mafia Style  (With these you have 100% guarantee on nerves and wasted time and money, look the ice cream, you don’t have ice cream. Please, be careful, do some documentation before it’s too late.) I ended the bracket )👣👣🖤🖤 Starting from the base, an area called Rifugio Sapienza. As a transport option, travelers have the option with the funicular up to 2,500 meters (a return ticket costs 30 euros). From what I saw at this altitude there is not much to do. Keep in mind that it is advisable to go with the guide up there because it is so vast that it is easy to get lost. From here you have two variants:

 1. either you choose to go on your own and explore the surroundings; 🌚🌚🌚👣👣👣rom what i saw on the spot there is nothing to see at this level and you risk losing yourself in a dusty desert
 2. either the high altitude version; 🌋🌋🌬🌬🌚🌚👣👣this involves a bus that takes you to 2900 metres, where you can see very close to the volcano’s peak, a place called Torre del Filosofo. This ticket comes with a tour guide. The view is absolutely sensational and it is the place of lava origin from which it leaves. I visited the place recently in August, where you can see the smoke coming out of the crater similar to how in winter the smoke comes out of the chimney’s house. This option  that I find quite expensive is 65 euros per person which I can say now it’s worth it.

What to know in advance:

 • To have thicker clothes with you, the wind blows day and night. Plus, sunscreen – just apply beforehand. Ah, and something to cover your head + walking shoes on the mountain that otherwise happens to you Turkey! You can wake up with some burns / insolation… .upsy.
 • To start on the road earlier in the morning, if you manage to be there at 8 in the morning, at Rifugio Sapienza, to which I referred above. Why? In order to avoid the crowding, on the agenda during the peak period – from May to October.
 • Respect the place and don’t leave any traces of plastic or other material behind you. It was not included in the UNESCO Heritage for nothing. Respect the environment you are in, all the time.
 • Take care of yourself, hydrate yourself! Peace & love!

👣👣🖤🖤In the end, I remain with that impression that I lived something in the heart of Etna . I have overcome some limits, fatigue, height, tiredness, walking hours in a row, trusting my own strengths that I can. My pants were shaking in that funicular. I will never forget it. The next day I had a horrible dehydration and it seemed that everything started off badly on this trip. I experienced a hell of the limits, from here the slightly impressionable title. It’s funny how on the spot I couldn’t appreciate it the way I do now at the time I am writing  comfortably, these lines in my bean bag. I mean … I really did this. I am back from hell! And I would do it a thousand times again. I look forward to your warm opinions, ideas, impressions regarding this article. Huuug.

P.S: And I thought I’d give you a drop of the feeling of being there. I left a video made with the drone at the end of the article.

See you soon,

Marina

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu