Viva Barcelona

Viva Barcelona:

7 locuri-minune de neratat

For English, scroll down!

Barcelona. Briza mării care te strigă. Sau cel puțin așa o să ți se pară. Dorința de a trăi- imprimată în ADN-ul locului, mai ceva ca grafitti -ul de pe ziduri. Varietate ca aici nu o să vezi, poate nicăieri altundeva. Oameni de pretutindeni cu ochii migdalați, sau pistrui acoperindu-le obrajii udați de picături de mare și sare. Roșcovani sau blonzi, sau cu părul care împrumută ceva din culoarea nopții, cu toții trăiesc laolaltă în acest oraș cosmopolit, vibrând de o energie aparte. Au găsit un loc îndepărtat de casă, care să le fie adăpost pentru suflet.☀☀☀🏖🏖🏖🏖

La capitolul distracție sau things to do, aici te așteaptă un etern carnaval, cu locuri minunate, încărcate de istorie și artă, ce defilează impunător. Ca semn distinctiv al orașului, numele lui Gaudi este păstrat la loc de cinste. Nu mă pricep pe cât aș vrea și nu aș putea să detaliez prin ce se remarcă modernismul catalan în arhitectură, dar dacă aș fi făcut-o, probabil că ar fi fost motivul numărul 1 pentru care aș fi vizitat Barcelona. Eu am ajuns aici dintr-o complicitate a întâmplării și mânată de o dorință aprigă de a trăi focul tipic latin. Așa că am făcut un top personal al lucrurilor și locurilor de neratat în Barcelona. Vezi ce am descoperit.👣👣👣👀👀💋💋💋😍😍😍🤩🤩

1)Parc Guell-Pare să fie unul dintre cele mai frumoase obiective din Barcelona, cu istorie de mai bine de 100 de ani colorat, ciudat, unic. Puteți vedea o poză mai jos💜💜💜

park guell
park guell

2) Graffiti, orașul Barcelona ar trebui intitulat Orașul de grafitti pentru că neoficial, la aproape fiecare colț de stradă vei fi surprins(ă) de o capodoperă de artă stradală. Am lăsat mai jos poze. Ce vedeți acolo e garajul unei case.👣👣👣👀👀💋💋💋

barcelona 7 things to do
barcelona 7 things to do

3) Tibidabo Amusement Park sau lumea la picioare. Vei fi întâmpinat de o super vedere asupra întregului oraș. Partea cea mai faină este că poți ajunge aici cu funicularul și va fi o experiență pe care nu o vei uita prea curând.💜💜💜👣👣👣👀👀

tibidabo, barcelona
tibidabo, barcelona

4) O plimbare pe La Rambla, de departe cea mai aglomerată stradă a orașului, înfrățită  ca importanță, poate cu Champs-Élysées-ul francezilor😍😍😍🤩🤩

la rambla
la rambla

5) Casa Batlo– Mai multe dintre elementele de design ale casei transformată acum în muzeu au fost inspirate de lumea marină și natură. Aici te simți, de parcă toate simțurile, ți se trezesc la viață.💃💃💃💃💃☀☀☀🏖🏖🏖🏖

Barcelona, Casa Batlo
Barcelona, Casa Batlo

 

6) Barceloneta-cu  plaja ei seducătoare, nu îți poate rămâne indiferentă. Ce genial poate fi, să ieși de la muncă,  să pui costumul de baie pe tine și hopa la plajă💜💜💜☀☀☀🏖🏖🏖🏖

barceloneta
barceloneta

7) Sagrada Familia, din nou Gaudi! 👀👀💋💋💋😍😍😍

Barcelona, Sagrada Familia
Barcelona, Sagrada Familia

Dragilor, acesta a fost topul meu made in Barcelona. Voi ce ați preferat de acolo dacă ați vizitat-o deja? Ce spuneți, am dreptate să cred că doar călătorind, ne impregnăm sufletul cu memoria universală, care exista dinainte de noi și va continua să dăinuie în timp? Cu alte cuvinte, credeți că putem deveni eterni … hmmm….sau putem spera că locurile faine și istoria lor continuă să trăiască în noi? Vă pup!💜💜💜

Pe curând,

Marina

English version

Barcelona. The breeze of the sea that calls you. Or at least that’s what you feel. The desire to live-printed in the DNA of the place, just like the graffiti on the walls. A variety like here can not be seen anywhere else. People everywhere with almond eyes, or on the beach, covering them in the ears of sea salt and salt. Blondes or red heads, or hair that lends something in the color of the night, all living together in this cosmopolitan city, vibrating with a special energy. They have found a place away from home, to be a shelter for the soul.☀☀☀🏖🏖🏖🏖

In terms of fun or things to do, here, there is an eternal carnival, with wonderful places, full of history and art, scenery imposing. As a distinctive sign of the city, Gaudi’s name is kept with proud. I do not know how …. I can not explain what does Catalan modernism bring in architecture, but if I would, it would probably be the number one reason I would have visited Barcelona. I came here from a coincidence and driven by a fierce desire to live the typical latin fire. So I made a personal top of things and places to go in Barcelona. See what I have discovered.👣👣👣👀👀💃💃💃💃💃

1)  Park Guell– one of the most beautiful public parks of Barcelona, ​​with over 100 years of colorful, odd, unique history. You can see a picture below💜💜💜👣👣👣👀👀

park guell
park guell

2) Graffiti, the city of Barcelona should be named Graphite City because unofficially, almost every corner of the street will be surprised by a street art masterpiece. I left pictures below. What you see there is the garage of a house.👣👣👣👀👀💋💋💋

barcelona 7 things to do
barcelona 7 things to do

3) Tibidabo Amusement Park or the world at the feet. You will have a great view of the whole city. The coolest thing is that you can get here with the funicular and it will be an experience you will not forget too soon.👣👀👀😍😍😍🤩🤩

4) A walk on La Rambla, by far the busiest street of the city, twinned with importance, perhaps with the Champs-Élysées of the French people😍😍😍🤩🤩💃💃

la rambla
la rambla

5) Casa Batlo– Several of the design elements of the house now transformed into the museum were inspired by the marine world and nature. Here you feel, as if all your senses, awaken you to life.💜💜💜👣👀💋😍😍🤩🤩

Barcelona, Casa Batlo
Barcelona, Casa Batlo

6) Barceloneta– with its seductive beach, can not remain indifferent. How brilliant it may be, get out of work, put your swimsuit on you and you are on the beach

barceloneta
barceloneta

7) Sagrada Familia, again Gaudi!👀👀💋💋💋😍😍😍

Barcelona, Sagrada Familia
Barcelona, Sagrada Familia

Dear ones, this was my top 7 amazing places, made in Barcelona. What did you prefer from there? What do you say, am I right to think that just by traveling, we are impregnating our soul with the universal memory that exists before us and will continue to last in time? In other words, do you think we can become eternal … hmmm … or can we hope that the history of  placestheir can continue to live in us? Kisses!💜💜💜

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

This Post Has One Comment

  1. Parc Guell, Barceloneta si Sagrada Familia! <3 My top 3! Vai, acum mi-ai deschis apetitul pentru Barcelona! :*

Lasă un răspuns

Close Menu