Călătorii: Parisul, nu e ce zice lumea, monșer!

Parisul, nu e ce zice lumea, monșer!

„Când vine vorba de Paris, imagini cu iz de « clichés » ne vin în minte …”

For English, scroll down!

Când vine vorba de Paris, imagini cu iz de « clichés » ne vin în minte,  iubiți îndrăgostiți purtându-se braț la braț, o euforie a iubirii eterne care plutește pe Sena, soarele care își oprește razele pe niște croissante proaspăt rumenite din cuptor, în fața unei cafenele, Edith Piaf cântând în surdină la semafor și tentațiile imaginației pot continua la infinit.

Ca om ce a vizitat acum ceva timp Parisul și că tot suntem în luna dragostei, Dom’le, cu Dragobetele sau Valentine’s Day în calendar, aș avea câteva obiecții de făcut pe care “le-am luat la puricat” cum se zice, nu de alta, ci de dragul așteptărilor care pot fi foarte ridicate. Paris, Paris, orașul din vis e un reper cultural și istoric, aspect indiscutabil. Cel mai romantic oraș din lume, după spusele chinezilor care se trag în poză cu Eiffel -ul la stânga și umbrela de cap în dreapta. Să recapitulăm împreună ce ar fi de făcut s-au văzut în Paris într-o zi oarecare.

1.Nu te zgâi prea mult la turnul Eiffel”

Crede-mă când spun că la baza turnului Eiffel nu prea ai cum să scoți nici măcar o singură poză cât decât ca lumea. Dacă te apropii prea tare o să observi că e o construcție ca oricare alta și mare o să fie mirarea când ai să vezi “made in Pitești” pe vreun grilaj din fier. Da, acum știm de unde vine fierul 🙂

Ce se merită însă este cauți Place du Trocadero, de-acolo vederea chiar îți taie respirația și poți vedea cam așa:

Eiffel Tower
Eiffel Tower

2.Muzeele sunt spuma mării în Franța și dacă vei vizita Luvru, ai răbdare. Nu-l vei termina neapărat într-o zi, dar chiar se merită. Pe lângă Luvru există multe alte locuri geniale. Dacă vrei să intri în lumea științelor într-un mod inedit, poți încerca Palatul Descoperirilor (Palais de la Découverte), o alternativă senzorială unde poți face chiar tu diferite experimente, ca în laboratorul de chimie sau fizică atunci când erai elev.

Louvre Museum
Luvru

3.La capitolul grădini, Parisul e raiul pe pământ.  Grădina Luxemburg, cu cărările ei geometrice și fântâna de Medici sunt oaza de aer proaspăt de neratat.

Gradina Luxemburg

4.Cel mai frumos bulevard, Champs Élysée e și prețios, aproape prea prețios ca să calci pe acolo. Merită o plimbare, dar dacă ai de gând să intri și în magazinele de lux, watch out! Probabil cele mai scumpe magazine de fițe de la Versace până la lui Luis Vuitton se află chiar acolo. Deci mai bine rămâi cu plimbarea 🙂

champs elysee
champs elysee

5.La final dacă simți că vrei să meditezi sau pur și simplu să te relaxezi,  poți alege să-ți petreci timpul în catedrala Sacré-Cœur, domul de culoare albă ca de porțelan. Drept bonus că i-ai trecut pragul îți va oferi întreaga lume la picioare, într-o vedere panoramică excepțională.

Sacré-Cœur, Paris
Sacré-Cœur, Paris
panorama-sacre coeur
panorama-sacre coeur

Mai sus menționam despre chinezii care etichetează Parisul ca fiind cel mai romantic din lume. În replică, aș spune „mustăcind” că e departe de adevăr. Romantismul poate exista sau lipsi cu desăvârșire în noi  și atunci îl proiectăm mai departe pe clădiri, în oamenii care ne înconjoară, în aerul călduț ce strigă a viață, a trezire, a Paris. Altă cale nu există…exemplu, atunci când te îndrăgostești, te simți dintr-o dată altfel, mai bun, mai frumos, zidurile care te țineau în umbră se evaporă. Hm…treaba cu Parisul e ca anecdota aceea cu efectul Placebo, nimic nu poate opri un turist sau un individ convins, darămite o mulțime. Cam atât am avut de comentat pe tema asta, așa că Parisul, nu e ce zice lumea, monșer!

Dacă articolul v-a dat noi idei, aștept să mi le împărtășiți. Pupici și să ajungeți la Paris, cu proximă ocazie. Cu siguranță merită, romantic sau mai puțin.

Pe curând,

Marina

***********For English, scroll down!

When it comes to Paris, images of “clichés” are coming to our mind, loving  lovers carrying each other- arm to arm, an euphoria of eternal love floating on Sena, the sun that stops its rays on freshly roasted croissants from the oven, in front of a café, Edith Piaf singing at the traffic light and the temptations of imagination can continue to infinity.

As a person who has visited Paris for some time now, and because we are still in the month of love, with Dragobete or Valentine’s Day in the calendar, I would have some objections to make, for the sake of expectations that can be very high. Paris, Paris, the dream town is a cultural and historical landmark, no doubt. „The most romantic city in the world”, according to the Chinese people who are eager to take the picture with the Eiffel at the left and the head umbrella at the right. Let’s see together what you can visit in Paris in one regular day:

1.”Do not stare too much at the Eiffel Tower”

Believe me when I say that at the base of the Eiffel Tower you can not even get a single picture worth sharing. If you get too close you will notice that it is a construction like any other and it will be great when you see “made in Pitesti” on an iron grid. Yes, now we know where the iron comes from 🙂

What is worth looking for is the „Place du Trocadero”, the view from there takes your breath away for real and you can see it this way:

Eiffel Tower
Eiffel Tower

2.The museums are like the foam of the sea in France, and if you visit the Louvre, have patience, please!. You will not necessarily finish it one day, but it is really worth it. Besides the Louvre there are many other brilliant places. If you want to enter the world of science in a epic way, you can try the Palais de la Découverte, a sensory alternative where you can do different experiments like you did in the chemistry or physical lab when you were a student.

Louvre Museum
Luvru

3.Regarding the gardens, Paris is heaven on earth, literally. The Luxembourg Gardens, with its geometric paths and the Medici fountain, are fresh air oasis that you were looking for.

Luxemburg Garden
Luxemburg Garden

4.The most beautiful boulevard, Champs Élysée, is also precious, almost too precious to go there. It’s worth a walk, but if you’re going to go into luxury shops, watch out! Perhaps the most expensive magazine stores from Versace to Luis Vuitton are right there. So you better stay with the walk 🙂

champs elysee
champs elysee

5.Finally, if you feel like meditating or just relaxing, you can choose to spend time in Sacré-Cœur, the white chapel of porcelain. As a bonus you’ve crossed the threshold, it will give you the whole world at your feet, in an exceptional panoramic view.

Sacré-Cœur, Paris
Sacré-Cœur, Paris
panorama-sacre coeur
panorama-sacre coeur

Above, I mentioned the Chinese who label Paris as the most romantic in the world, as a reply I would say it is  far away from the truth. The thing with being romantic can exist or not in us, depending. That is why we project it further on buildings, in the warm air that announces the spring, the wake or the feeling of Paris. There is no other way … for example, when you drink the potion of love, you suddenly feel different, better, more beautiful, the walls that keep you in the shadow, are evaporating. Hm … the idea with Paris is like that anecdote with the effect of Placebo, nothing can stop a tourist or a convinced individual, after all. That’s my opinion, so Paris is not what the world says, mon cher!

If the article gave you new ideas, I expect you to share it with me. Definitely worth it, romantic or less. 🙂

See you soon,

Marina

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu