💚Parcul Național Plitvice: exit to heaven

Parcul Național Plitvice: exit to heaven

For English scroll down✨

Plitvice- scurtă descriere

Hmmm…natura e cu adevărat surprinzătoare. Am văzut multe poze photoshopate din vacanță. Așa că uitându-mă pe pozele de pe net, mi-am zis “ cât tupeu să ai să obții culoarea aia de verde smarald. E imposibil ca așa ceva să existe!” Cam așa am examinat sub lupa de călător sceptic, situația. Vă zic sincer că ce am văzut în Parcul Național Plitvice întrece totul. Lacuri mai ceva ca în poveștile lui Hans Christian Andersen, puzderie de pești prietenoși care concurează să apară în poza ta de vacanță. Cascade însetate de soare, păduri dese și ce te surprinde de cum intri în parc- sălbăticia la ea acasă. Păsări misterioase își fac simțită prezența pe fundal. Ecouri de rațe sălbatice îți verifică atenția din când în când. Hectare întregi de fericire pură, mai exact aici se găsesc 295 km2 de pădure. Dacă adăugăm vederea de canion care îți permite să admiri de sus întregul peisaj, atunci v-ați făcut o imagine. Potecile din lemn și traseele turistice șerpuiesc în jurul și deasupra apei.

Atenție: Imagini naturale, fără filtru

Ce e important de știut despre atracție?

Parcul Național Plitvice e una din cele mai populare atracții turistice din Croația. A fost inclusă în 1979 în Patrimoniul Mondial UNESCO. Verdele acela de smarald e dat de vegetația și rocile prezente pe fundul lacului.

Cum faci maximul din vizita ta aici?

Așa cum am menționat parcul se întinde pe un areal vast așa că e necesar un plan. Poți profita de autobuzele sau bărcile electrice puse la dispoziție fără alte costuri în plus pentru a explora parcul.

Preț

În sezon, prețul unui bilet de adult te costă 250 de kuna. După ora 16:00 beneficiezi de un tarif redus de 150 de kuna. Acestea se aplică repet începând cu aprilie și până la final de octombrie.

Parcarea costă în jur de 12 kuna/oră, în cazul în care vii cu mașina.

👉Pont: Ca să obții maximul, poți să alegi să vizitezi parcul după 16:00.

Avantaje: Așa economisești niște bani, plus e mai puțin aglomerat și te poți bucura de experiență evitând o insolație.

Traseul de vizitare:

Există mai multe variante de a vizita Plitvice. În plus, fiecare are ritmul său deci aceste trasee sunt gândite pe diferite cadrane de timp. Traseele sunt clar marcate așa că nu poți rata drumul. În cazul meu am ales un traseu de 5 ore de făcut parcul de la un capăt la altul. Asta și datorită faptului că am fost puțin pe fugă și ne doream să vedem cât mai mult, cât mai repede.

Așa că:

Am pornit de la Intrarea 1 până în ST3.

După am luat-o la pas din ST3 =>ST2

Din P2 am luat vaporașul turistic spre P1.

De acolo am mers ce am mers până în stația ST1 cu microbuzul

Ca să fie mai simplu, regăsiți mai jos traseul marcat:

Legendă:

Cu negru: puctele cheie încercuite

Cu roșu: traseul parcurs

👉Alte ponturi:

  • Evită să mergi în papuci de plajă așa cum am făcut-o eu. Ia cu tine încălțări comode, potrivite.
  • Hidratează-te! Drumul va fi lung deci fii pregătit.

În rest, dacă te-a prins articolul și te vezi deja acolo, ce îmi mai rămâne să fac e să îți urez o super excursie. Relax și have fun!

Pe curând,

Marina

✨✨✨English version

Plitvice National Park – short description

Hmmm … nature is really surprising. I saw many photoshopped photos from vacation. So, looking at the pictures on the internet when typing Plitvice National Park, I said to myself, “how much can you exaggerate in order to get that emerald green color! It is impossible that such a thing exists! ” That’s how I judged the situation with the skeptical traveler eye. I honestly say that what I saw in the Plitvice National Park is far from everything. Lakes are more like in the fairytales stories of Hans Christian Andersen, a pile of friendly fish that compete to appear in your holiday picture. Waterfalls thirsty for the sun, frequent forests, and what surprises while entering the park- wildlife at home. Mysterious birds make their presence felt in the background. Wild duck echoes check your attention from time to time. A total of hectares of pure happiness, more precisely-295 square kilometers of forest. Adding the canyon view that allows you to admire the entire landscape from above, then you get the picture. The wooden paths and tourist trails roam around and above the water.

Caution: Natural images without any filter

What’s important to know about it?

Plitvice National Park is one of the most popular tourist attractions in Croatia. It was included in the UNESCO World Heritage List in 1979. The emerald green is given by vegetation and rocks present on the bottom of the lake.

How do you make the most of your visit here?

As mentioned, the park stretches over a vast area, so a plan is needed. You can take advantage of buses or electric boats made available at no extra cost to explore the park.

Price

The price in highseason of an adult ticket costs 250 kuna. After 16:00, you benefit from a reduced 150-kuna rate. These apply again from April until the end of October.
Parking costs around 12 kuna / hour, if you come by car.

👉Tip: To get the maximum, you can visit the park after 16:00.
Advantages: This saves you money, plus it is less crowded and you can enjoy the experience avoiding an insolation.

Visiting route:

There are several alternatives to visit Plitvice. In addition, each has its own rhythm, so these trails are thought out on different time queues. Routes are clearly marked so you can not miss the road. In my case, I chose a 5-hour route to visit the park from one end to the other. That’s because I was a little bit running and we wanted to see as much as possible.

 So:

We started from Entrance 1 to ST3 by bus.
After walking from ST3 => ST2

From P2 I took the tourist ship to P1.

From there we went to the ST1 station by minibus


To make it simple, find the marked route below:

The legend:

With black: key points

With red: the route traveled

👉Other tips:

• Avoid walking in beach slippers just like I did. Take with you comfortable, matching shoes.

• Hydrate yourself! The road will be long so be prepared.


Otherwise, if the article caught your attention and you already imagine yourself there, what I want to do is to wishing you a great trip. Relax and have fun!
See you soon,
Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu